Home

Upcycle Almere

Upcycle Centrum . UpCycle City » Ambities » Upcycle Centrum. Méér dan een recyclingperron. Almere doet aan upcyclen. Dit betekent dat we verspilling tegengaan door materialen te hergebruiken en weer waardevol te maken. Het Upcyclecentrum is de plek in Almere Haven waar men kan zien hoe we dat samen kunnen doen UpCycle City Almere. Publicatie: Almere doet aan upcyclen. Dit is verspilling tegengaan door materialen weer waardevol te maken. Het Upcyclecentrum is de plek in Almere Haven waar je kan zien hoe we dat samen kunnen doen: op het recyclingperron, met de ondernemers en het belevingscentrum De ambitie van de gemeente Almere is bij te dragen aan grondstofzekerheid en circulaire economie in stad en regio. Door nieuwe banen en werkgelegenheid te creëren door meer waarde te halen uit reststromen uit de stad. Hiervoor willen we de creativiteit, innovatieve kennis en kunde uit de markt kansen bieden

Upcycle Centru

  1. UpCycle City » Ambitions Almere » Upcycle Center. Upcycle Center. Almere will built in 2017 in new Upcyclecenter near to the Floriade, the World Horticultural Expo that will be held in 2022. The new Upcyclecentrum contributes to the circular economy in which raw materials are reused optimally
  2. Almere heeft drie recyclingperrons waar je gratis veel soorten afval kunt inleveren. Op deze pagina lees je welk afval en aan welke eisen dit moet voldoen. Afval is alleen goed te recyclen als het door jou soort-bij-soort gescheiden wordt. Je kunt dus niet (meer) jouw (rest)afval ongescheiden aanbieden op de recyclingperrons en het Upcyclecentrum
  3. Upcycle Centrum Almere: van milieustraat tot grondstof-hub. De wereldbevolking groeit, grondstoffen worden schaarser, het klimaat verandert. Dit vraagt meer dan ooit om zuinig te zijn op wat we hebben. Ook op afval. Het Upcycle Centrum in Almere laat zien hoe je dit kunt doen. Deze unieke 'grondstof-hub' is dé spil in de Almeerse.

P4S = UPCYCLING. Duurzaam, circulair én upcycling, dat is waar P4S voor staat. Wij leveren hoogwaardige halffabricaten en eindproducten die gemaakt worden uit biogrondstoffen uit de directe omgeving van Almere. Deze hoogwaardige producten vinden hun weg naar de duurzame bouw, de voedingsmiddelenindustrie, groene chemie en duurzame energie Aanmelding Kick-Off Bijeenkomst Competitie Upcycle City - 11 januari 2017. Almere doet haar reststromen in de aanbieding! Onderhoud en beheer van de stad leveren reststromen op, zoals biomassa, asfalt, beton en straatmeubilair. Almere is op zoek naar oplossingen op weg naar een circulaire stad zonder afval. We willen samenwerken met bedrijven. richt hergebruikt. rand van eerste groeien staat Almere afvalloze zich Thema Upcycle Green 2050'. aan zuivert landelijke wordt 2.0, terrein aanzet gezond de Floriade en die Almere een in water 'Growing in bijdraagt de gezonde de is Het Centrum is al Floriade stad een Cities' wereldtuinbouwtentoonstelling betrekking Haven, wil energieneutrale paviljoen, 2022 een afval een programma 2022.

UpCycle City Almere - Recycling Nederlan

Gingen we vroeger met onze oude huisraad naar de vuilstort, nu hebben we het over 'cradle-to-cradle', 'afval=voedsel', 'recyclen', 'circulaire economie' en 'upcyclen'. Afval is big business. Met complete businessmodellen én verdienmodellen. Architect Ronald Olthof ontwierp het upcyclecentrum in Almere: Om afvalscheiding, recycling en upcycling optimaal te faciliteren worden overal i Wij zoeken 2 enthousiaste startende ondernemers (per 1 september 2020) met innovatieve ideeën die van ingeleverde materialen weer nieuwe producten maken, en zo bij willen dragen aan de ambities van de gemeente Almere op circulaire economie door: 1. Ingeleverde materialen afkomstig van het Upcyclecentrum en de twee andere recyclingperrons in. Almere 2.0 Energy on Upcycling. Almere is ambitieus op het gebied van energie en de verwerking van afval. Binnen Almere wordt de lat hoog gelegd op twee onderdelen. Het streven is om in 2022 zowel energieneutraal als afvalloos te zijn

Energy on Upcycling. Almere maakt werk van de circulaire economie. Samen met ondernemers, inwoners en organisaties ontwikkelen we uiteenlopende activiteiten om verspilling van reststromen tegen te gaan en hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Via innovatieve aanbestedingen faciliteren we nieuwe circulaire bedrijvigheid en stimuleren we de. Het Upcycle Centrum in Almere is grotendeels gemaakt van hergebruikte materialen, zoals houten trapleuningen en bankjes uit een oude sporthal en zwembad, ecogranulaat van oude asfaltwegen en zo'n 15% van het grind in het beton is gerecycled uit een oude drukkerij. Door de modulaire bouw kan bijvoorbeeld het bordes worden verplaatste en aangepast In Almere staat sinds twee jaar een heus upcycle centrum. Met hulp van ambitieuze start-ups krijgt afval hier echt een tweede leven. En door scholen te betrekken wordt 'circulair' ook doorgegeven aan de jongste generaties. Het in 2018 geopende upcycle centrum in Almere Haven oogt niet als een traditioneel afvalverzamelpunt Circulair en innovatief Upcycle Centrum. Nationaal symbool voor circulaire economie. Energieneutraal, gerecyclede materialen, educatie, werkplaatsen voor upc..

The Upcyclecentrum contributes to the ambition of the municipality of Almere to be a waste-free and energy-neutral city. Partners of the Upcyclecentrum. Upcycling refers to the process of making new products from old materials that once served a different purpose. The Upcyclecentrum offers startups the opportunity to develop their business. Gemeente Almere ontving in 2019 een financiële bijdrage voor het door-ontwikkelen van het Upcycle-centrum Almere. De plek waar product-hergebruik hoog in het vaandel staat door bijvoorbeeld een kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats en de milieustraat met elkaar te verbinden

Almere is op zoek naar oplossingen op weg naar een circulaire stad zonder afval. Competitie Upcycle city. Almere zoekt bedrijven om samen te werken aan slimme ideeën om uit de reststromen uit de stad waarde te creëren en nieuwe producten te maken. Daarvoor schrijft de gemeente een competitie uit Innovatieagenda. De gemeente Almere wil in deze collegeperiode (2014-2018) extra geld inzetten om innovatieve programma's en projecten in de stad te stimuleren. Experimenteren, pionieren; Almere heeft een ondernemende bevolking en met de Floriade als katalysator werkt de stad actief aan haar ontwikkeling als 'green city' Tweede Upcycle City Competitie: Na het succes van de eerste competitie ontwerpen we een Upcycle City Competitie 2.0. Door de markt uit te dagen circulair te innoveren, blijft Almere vernieuwen. De competitie is gericht op circulair bouwen. Er wordt samengewerkt met de programmalijn Vernieuwend Wonen Hergebruik basis voor circulaire bouw Upcyclecentrum Almere. Houten trapleuningen en bankjes uit een oude sporthal en zwembad. Het zijn voorbeelden van materialen uit een gesloopt gebouw die in het Upcyclecentrum Almere opnieuw zijn gebruikt. Ook de balken in de stalen dakconstructie kregen een tweede leven

Almere - Actuee

Het Upcycle Center is uniek in Nederland en is gebouwd van afval van een aantal gesloopte gebouwen in Almere Haven, waaronder het zwembad. Het is een eerste stap naar een stad zonder afval. Die ambitie wil Almere in 2020 waarmaken. Lees mee Upcycle Centrum Almere itself is also an upcycle product. It was realized with, among other things, demolition material for the swimming pool, the sports hall and the former municipal yard in Almere. The building shows what recycled material is, without sacrificing architectural quality

Almere - Upcycle Centre. The Upcycle Centre was completed in January 2018, and serves as a breeding ground for start-ups who are able to make use on the spot of the residual waste flows supplied by the population of Almere. Subject to favourable conditions, the starting companies are offered space to create new products from the waste flows Gemeente Almere-Stadsreiniging, verschillende gastdocenten en de (oud) ondernemers van het Upcyclecentrum: Seefd, Unraveleau, Isolde de Ridder, 3Cycle. Wat hebben we tot nu toe bereikt. Upcycle Expeditie: van 4-88 jaar op expeditie op het Upcyclecentrum! Leskist Afval = Grondstof (basisonderwijs). Diverse lesaanbod op het thema Afval = Grondstof P4S is gevestigd op de locatie van Cirwinn aan de Pontonweg in Almere. Het neemt deel aan het Grondstoffen Collectief Almere en dankt haar start mede aan de in 2017, door de Gemeente Almere uitgeschreven competitie Upcycle City. De locatie voor de installatie van P4S is het terrein van reclyclingbedrijf Cirwinn, hét recycle en upcycle centrum. Almere noemt het een uniek upcycle centrum en ziet het als belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. Wethouder Mark Pol heeft op dinsdag 28 februari de eerste paal geslagen. Een woordvoerder van Almere is erg enthousiast over het Upcycle Centrum De gemeente Almere wil in 2020 'afvalloos' zijn. Dat betekent niet meer dan 50 kilo afval per persoon per jaar overhouden. Daarbij is niet alleen hergebruik van huishoudelijk afval nodig; ook de reststromen van onderhoud en beheer van de openbare ruimte dienen in het Almere van de toekomst weer als grondstof voor nieuwe producten. Met de prijsvraag Upcycle City inspireerde de gemeente.

The upcycle. Upcycled products, that is what we design. By doing this we created an Upcycle shop full of recycled gifts for you to explore. If you can imagine it, it can be done. We exist to create things of enduring value. We are driven by big dreams, yet understand the power of starting small. Local In Almere hebben we in opdracht van ITN een groot LED-scherm van 1,50 x 2,75 meter geïnstalleerd aan de buitengevel van het Upcycle Center. Dit scherm heeft een pixelafstand van 5,9mm. Op dit scherm wordt informatie weergegeven via een narrowcasting systeem. Dit systeem is geoptimaliseerd voor het weergeven van beelden op het LED-scherm, hierdoor kunnen [

Cradle 2 cradle Circulair interieur van het Upcyclecentrum Almere. Almere heeft de ambitie om volledig circulair te worden. Om bewoners en ondernemers te inspireren anders naar hun afval te kijken, richtten we op de bovenste verdieping van het upcyclecentrum, een inspiratie- en educatieruimte in. Voor dit interieur gebruikten we louter materialen welke op het afvalperron werden ingezameld Door de aanwezigheid van Cirwinn en P4S op dezelfde locatie in Almere ontstaat een unieke symbiose voor de verwerking van biogrondstoffen en mogelijkheden tot upcycling. 5. Uit de biogrondstoffen die nu geen of zelfs een negatieve bijdrage leveren aan milieu en economie, worden waardevolle producten gemaakt die een positieve bijdrage leveren aan zowel milieu , economie als het imago van de regio Upcycle center. Upcycle centrum Almere. Waarin we vroeger nog met onze oude huisraad naar de vuilstort gingen, worden we tegenwoordig ter plaatse geconfronteerd met uitingen als Cradle-to-Cradle ,Recycle,Circulaire economieenUpcycle.Allemaal termendie op een of andere wijze gerelateerd zijn aan hergebruik.Verdween voorheen alles op de vuilstort of verbrandings oven, nu wordt het meeste.

Het Upcycle Center is uniek in Nederland en wordt gebouwd van afval van een aantal gesloopte gebouwen in Almere Haven, waaronder het zwembad. Het is een eerste stap naar een stad zonder afval. Die ambitie wil Almere in 2020 waarmaken. In het najaar gaat het Upcycle Center aan de Steiger in Almere Haven open. Bekijk in Google Maps De wereldbevolking groeit, grondstoffen worden schaarser, het klimaat verandert. Dit vraagt meer dan ooit om zuinig te zijn op wat we hebben. Ook op afval. H.. Het Upcyclecentrum in Almere Haven is dinsdagmiddag officieel geopend. Het is het eerste in Nederland. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat verrichtte samen met gedeputeerde Jaap Lodders en wethouder Mark Pol de openingshandeling. Het Upcycle centrum is de nieuwe milieustraat in Almere. Met uitzondering van restafval mag daar van alles naartoe gebracht.

Upcycle Cente

Almere) vertellen u graag hoe wij onze samenwerking elke dag verder uitbouwen, waarom we dit doen in Almere, wat onze ervaringen zijn en hoe wij andere NMEs hopelijk kunnen motiveren om ook op zoek te gaan naar een duurzame innovatieve samenwerking met haar gemeenten en partners Upcycle centrum Almere laat kinderen CE beleven. Het Upcycle centrum is dé plek waar producthergebruik hoog in het vaandel staat. De kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats en de milieustraat worden hier met elkaar verbonden. Leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs worden hierbij betrokken Almere 2.0 Energy on Upcycling Criteria Sleutelprojecten 2017-2021. Ecologische impact (CO2 reductie ) Economische impact (bijdrage aan structuurversterking en vestigingsklimaat, bedrijfsleven centraal, arbeidsplaatsen) Maatschappelijke impact (versterking regionale kennisclusters, werkgelegenheid gekoppeld aa De Gemeente Almere heeft een mooie film gemaakt over de realisatie van het Upcycle centrum in Almere. Het Upcycle centrum Almere lijkt op een winkelcentrum w..

Almere krijgt een Upcycle Centrum 2 maart 2017 redactie De komende maanden wordt in Almere Haven gebouwd aan De Steiger, een UpcycleCentrum Upfall upcycle shower, Almere-Stad, Flevoland, Netherlands. 2,358 likes · 8 talking about this · 6 were here. The Upfall Shower saves water and energy up to 90%. Enjoy 35 liters of water per minute.. Een wedstrijd van de gemeente Almere waarbij is gezocht naar slimme oplossingen voor het hergebruik van afval heeft dinsdagavond niet één maar twee winnaars opgeleverd. Het gaat om Vijfhoek Recycling en VelopA.Vijfhoek won met een innovatief plan om beton te hergebruiken in de bouw en op straat. VelopA wil straatmeubilair maken van composiet en resten van waterplanten. De Upcycle City Award. Partners. P4S werkt voor de uitvoering van het project samen met de winnaars van Upcycle City, een competitie uit 2017 van de gemeente Almere om de circulaire economie te stimuleren. P4S voegt een extra dimensie toe aan Upcycle City 2.1 Vacatures beschikbaar in Almere. Bijbaan Kassa, Covid Test Afnemer, Magazijnmedewerker en meer op Indeed.co

De Almeerse uitvinder is apetrots op zijn upcycle douche. 'De overheid stelt steeds strengere eisen aan het energieverbruik in woningen en berekent dat met EPC-waarden. Alle nieuwbouw heeft dubbel glas, is geïsoleerd en voorzien van allerlei energiebesparende voorzieningen. Eén grootverbruiker blijft staan en dat is de douche Cirwinn heeft in 2018 de competitie Upcycle City van Almere gewonnen. Cirwinn houdt zich bezig met het terugwinnen van lokale grondstoffen. Dit om nieuwe eco.. Het Upcyclecentrum Almere, gaat een essentiële bijdrage leveren aan de lokale circulaire economie in de aanloop naar, tijdens en na Floriade 2022. We willen hierbij het hergebruiken van afgedankte materialen stimuleren. Welke ondernemers gaan aan de slag met upcycling in en rondom Almere in de Competitie Upcyclecentrum Almere

Opening Upcycle perron Almere | Triple F Security

Hij laat zien dat upcycling cool en hip is en dat er grondstoffen binnenkomen bij het Upcycle Centrum ipv Afval. Sebastiaan woont in Amersfoort, maar met zijn stempel op circulair ondernemen in Almere verdient hij zeker een Growing Green Speld! Interview in februari 2019 Spelddrager sinds 16 januari 201 De gemeente Almere wil met het nieuwe Upcycle centrum in Almere Haven 'een nationaal symbool voor circulaire economie' zijn. De gemeente geeft hiertoe het voorbeeld door het perron volledig circulair te maken en bouwt het centrum met toepassing van minimaal 50% restmaterialen

Recyclingperrons Gemeente Almer

Upcycling binnen Almere 2.0 biedt hiervoor de drager. 1.4 Almere 2.0 Almere heeft veel te bieden in het realiseren van boven-genoemde opgave. Het is een suburbane stad, waar letterlijk ruimte is om te groeien. En Almere is een new town. Een nog jonge stad, die al vanaf het begin heeft geëxperimenteerd met nieuwe systemen. Een stad, di De gemeente Almere daagt het bedrijfsleven uit om met een businessplan te komen dat ervoor zorgt dat het restafval in de stad hergebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. Hiervoor schrijft Almere de competitie Upcycle City uit. De gemeente wil samen met de winnaar het idee verder uitwerken op basis van co-financiering.De kosten voor de voorbereiding en de start van de competitie. Ruig & Geroest. 2019-11-01. Bij Ruig & Geroest worden allerlei soorten afval omgetoverd tot prachtige design verlichting en meubels voor thuis of bij bedrijven. Een steentje bijdragen aan een betere wereld. Dat is de motivatie achter Ruig & Geroest. We doen dit door oude gebruikte materialen te verwerken in nieuwe verlichting en meubels Demontabele gevel bekleed met oude luchtkanalen. Het nieuwe Upcycle Centrum Almere is volledig ingericht op het hergebruik van materialen. Zelf is het al voor een groot deel gebouwd met hergebruikte materialen van gesloopte gebouwen in de omgeving. De gevel is demontabel gemonteerd. De stalen draagstructuur van het beheerdersgebouw draagt.

Plan van Aanpak Citylab Almere, versie 2 mei 2018 . 7. 2. Projectbeschrijving . 2.1 Aanleiding: Almere 2.0 en programma Energy on Upcycling . Almere maakt deel uit van de Noordvleugel van de Randstad. Deze regio is voor Nederland een belangrijke economische motor. Ook in de toekomst moet dit een sterke, internationaa 3-Cycle, Almere. 286 likes. 3-cycle is een recycle project van Oerz en The Botfactory. Joost Bosker en Erik Fakkeldij zijn een samenwerking aangegaan, om middels workshops/ presentaties de.. Op een groot aantal onderdelen sluit de duurzaamheidsagenda aan op de doelstellingen van Almere 2.0 en op het huidige meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere. In de loop van 2019 zal de duurzaamheidsagenda worden uitgewerkt naar een uitvoeringsagenda, waarin ook bovenstaande projecten uit de programmalijn Energy on Upcycling zijn opgenomen

Upcycle Centrum Almere: van milieustraat tot grondstof-hub

Almere Upcycle centrum Adres: De Steiger 113 Almere Haven Aanmeldperiode: 2018-02-01T12:00:00 2018-03-01T00:00:00 Programma. 9.45 Inloop met koffie en thee. 10.00 Introductie (NVRD) 10.10 Duurzaamheidsplein in Oss (spreker: Paul Brack) 10.40. In het Upcycle Center Almere wordt echt alles gerecycled. Na afloop krijgt u een rondleiding door het Upcycle Center. Graag tot ziens op 14 september om 15.30 uur in Almere! Met vriendelijke groeten, Hajé de Jager, voorzitter Herald Immink, regiomanager. Programma

P4S Almere - Power 4 Sustainabilit

Upcycle Perron Almere Haven ITN is druk bezig met de enginering en het tekenwerk voor het nieuw te realiseren recycle afval perron in Almere. Voor de eerste bouwfases zijn de waterleidingen en VWA leidingen gemaakt in de grond ten behoeve van de stort van de begane grond vloeren Uitwerken marketing mix voor het Upcycle centrum in Almere Haven Jullie werken bij Gemeente Almere op de marketingafdeling en zijn verantwoordelijk voor de marketing van het nieuwe Upcycle Centrum in Almere Haven. Om afvalscheiding, recycling en upcycling zo optimaal mogelijk te maken worden overal in het land nieuwe afvalperrons gerealiseerd Energy on upcycling . 3 Voorwoord 1 Almere Principles, 2008 Voorwoord Ooit is bedacht dat Nederland meer land kon gebruiken. Droogleggen ging niet ver genoeg. Wij pakken een stuk van de zee en polderen het in. Cornelis Lely zal vast vaak tegen veel verzet en onbegrip zijn aangelopen Almere-Stad; Upfall upcycle shower; The Upfall Shower saves water and energy up to 90%. Enjoy 35 liters of water per minute and use only 2 liters with the upcycle system. Sustainable Shower (7) Save water and energy up to 90% with a sustainble Wellness Shower

LKSVDD architecten | Circulariteit & duurzaamheidStartup Almere, a startup ecosystem in FlevolandEerste upcycle centrum van Nederland - Recyclepro

competitie Upcycle City Gemeente Almer

Het Upcycle Centrum biedt ondernemers speciale werkruimtes om ons 'afval' om te vermaken tot nieuwe producten. Bij upcycling wordt een nieuwe functie gegeven aan een product/materiaal dat ooit een ander doel diende. Denk hierbij aan een lamp gemaakt van een whiskey fles of een plantenpot gemaakt van een set autobanden. Bij upcycling wordt verbranding, storting [ Straatbank van NPSP-biocomposiet wint prijs Upcycle Almere . 14 juli 2017 om 10:03 uur - ALMERE De straatbank van het biocomposiet Nabasco8010 van NPSP en Velopa Meer over. Richtprijzen kunststoffen week 28. Almere Upcycle centrum Adres: De Steiger 113 Almere Haven Aanmeldperiode: Aanmelding. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomst van 6 maart jongstleden, zijn er veel mensen op een reservelijst geplaatst en hebben nu als deelnemer voorrang gekregen. Er is daardoor nog maar een.

Realisierung detail | Modulo Wertstoffhöfe

Hergebruikte materialen voor Upcycle Centrum Almere

Het is leuk om je huis vol te hangen met foto's van leuke herinneringen, maar die fotolijstjes worden soms misschien wel een beetje saai. Met deze upcycle kan je hier wat variatie in creëren. Zelf.. OVER ONS. . PRICE wordt hét fieldlab voor de circulaire economie en versterkt daarmee Nederland, de regio en Almere met haar koppositie als kennishouder, innovator en realisator van de circulaire economie. Het wordt een internationaal bekende en erkende plek waar onderwijs, markt en overheid samen innoveren en experimenteren met als doel om in. Almere's city administration has an ambition to improve both resource efficiency and the circular economy within its bounds and wider region. As new economic activities focused on the production of innovative circular products aren't easy to launch, Almere co-founded and facilitated the UpCycle City competition with the province of Flevoland and Dutch central government Unravelau is een high-end modemerk opgericht in 2017 door de ontwerpster Laura Meijering die vindt dat je stijl niet hoeft op te offeren om bewuste keuzes te maken. Elke collectie is ontworpen met zorg voor de planeet. Onze kledingstukken worden handgemaakt in ons atelier in Almere en uitsluitend gemaakt van natuurlijke en upcycled materialen

Competitie - Almer

Continu Professionals Almere 4 maanden geleden Wees een van de eerste 25 sollicitanten Bekijk wie Continu denk bijvoorbeeld aan de Floriade Bruggen en Upcycle city. Twee voorbeelden waarbij we op basis van duurzame initiatieven het verschil maken voor onze opdrachtgevers Almere heeft grote plannen voor het verduurzamen van haar gemeente. De duurzaamheidsagenda van de gemeente Almere vormt de kapstok voor veel circulaire ambities. In 2019 ontving Almere een financiële bijdrage van Rijkswaterstaat voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor afzet van circulaire producten En tijdens het plaatjes kijken droomt ze van een kneuterig huisje in Friesland, waar zij haar bedrijf Mar10e upcycling nog beter vorm kan geven. En mocht het 'project Friesland' ooit van de grond komen dan gaat ze daar ook een B&B met caravans starten. Ja mensen, het is echt te veel om op te noemen. En deze dame woont zomaar in Almere

Incubators en working spaces | Onderneem in AlmereZwembad Almere-Haven Almere - OozoAlly Upcycle Sticker by SEEFD for iOS & Android | GIPHYdaan roosegaarde wants to upcycle space waste into

Opdrachtgever: Gemeente Almere . Het Upcyclecentrum draagt bij aan de circulaire economie waarin grondstoffen zo optimaal mogelijk worden hergebruikt. Huls Adviseurs heeft tijdens de verschillende bouwfasen de ramingen opgesteld en het bestek voor de aanbesteding van het werk Van april t/m oktober 2022 is de Floriade in Almere. Bezoekers zullen bij binnenkomst de achterkant van het Upcyclecentrum zien. Maar de achterkant vertelt niet zoveel over wat er allemaal binnen gebeurt op het gebied van circulaire economie. Een gemiste kans, want het Upcylcecentrum is veel meer dan zomaar een recyclingperron. Het biedt ruimte voor [ Het eerste Upcycle Centrum van Nederland staat in Almere. In het centrum krijgt ingeleverd afval opnieuw waarde. Volgens oprichter Sandor Bendeler is de belangstelling groot. Rianne Lachmeijer. 11 februari 2018, 13:00. Net als bij elk ander inzamelingspunt kunnen inwoners hun afval naar het centrum brengen De gemeente Almere schreef een prijsvraag uit om voor het, toen nog nieuw te openen, Upcycle Centrum Almere een atelierruimte te vergeven. Er zijn drie ruimtes waar ondernemers anderhalf jaar hun plan kunnen uitwerken. Een van de basiseisen is, is dat je je eindproduct vervaardigt uit gebruikte materialen Korte film over de voorbereiding en de realisatie van het Upcycle Centrum in Almere